Het juiste pad

Banner - The Right Path - composer Marcus Hikren - brain & music

Het juiste pad

Oranje wobble-Marcus Hikren-Het juiste pad
Oranje cirkel - Marcus Hikren - Het juiste pad

Het brein heeft zoveel paden dat er altijd een interessante zijweg is, net zoals het leven zelf. Marcus slaat nogal eens een ander pad in, dat past bij hem. Wat voor hem het juiste pad is, hoeft dat voor jou helemaal niet te zijn. Marcus voelt zich goed bij de ingeslagen weg om meer te doen dan muziek maken alleen. Om mee te werken aan een maatschappij waarin ieder uniek brein optimaal benut, herkend en erkend wordt. Marcus wordt gewoon heel gelukkig als hij bij kan dragen aan deze twee droombestemmingen:

Rode cirkel en blauwe halve cirkel - Marcus Hikren - Het juiste pad
Icon 1-Marcus Hikren-The right track

- Het brein uitdagen -

1. Hoe tof zou het zijn als mensen hun eigen unieke brein optimaal gebruiken door zoveel mogelijk hersenpaden actief te houden?

Icon 2-Marcus Hikren-The right track

- Een inclusieve maatschappij -

2. Hoe mooi zou het zijn als mensen zichzelf en anderen als een volwaardig onderdeel van de maatschappij zien, ongeacht het functioneren van het brein?

Marcus wil zijn eerste droombestemming onder meer bereiken aan de hand van zijn muziek. Om beide bestemmingen te bereiken is meer nodig dan muziek alleen. Marcus ondersteunt diverse projecten achter de schermen.

Three mirrored red arrows - Marcus Hikren - The right track

Workshop muziek basisonderwijs

Pacmans mirrored - Marcus Hikren - The right track

Marcus ondersteunt basisscholen kinderen te laten ervaren dat ieder brein okay is. Hoe onze hersenen gelabeld, gevormd en uitgedaagd worden, door onszelf en door anderen, is van grote invloed op onze levens- en schoolpaden. Daar hoeft Marcus onderwijsdeskundigen niet van te overtuigen. Iedere leraar voor de klas zal altijd het beste uit ieder kind willen halen.

Marcus vindt dat muziek educatie voor het basisonderwijs uit veel meer bestaat dan het spelen van en luisteren naar muziek alleen.

Vertel me meer!

Marcus ondersteunt schoolprojecten die bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind. Dat raakt niet alleen burgerschap maar zou verweven moeten zijn met alle leerlijnen, van taal en rekenen tot culturele en lichamelijke vorming. Marcus Hikren ondersteunt scholen daarmee om kinderen met vertrouwen in zichzelf én anderen het basisonderwijs te laten verlaten, met een open blik op de toekomst en hun mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn eindeloos. En voor iedereen anders.

Prestatiedruk

Het onderwijs is bij uitstek de plek om kinderen, al dan niet aan de hand van muziek, te laten ervaren wat hun eigen prachtige unieke brein niet allemaal kan en hen zo voor te bereiden op de maatschappij waarin ze opgroeien. Kinderen groeien op in een prestatiegerichte maatschappij waar de verwachtingen hoog liggen. Marcus vindt, net als iedere individuele onderwijzer, dat je moet kijken naar wat ieder uniek brein kan en wil bijdragen aan de maatschappij, in plaats van aan iedereen dezelfde torenhoge eisen te stellen. VWO advies hoeft niet de norm te zijn. Verschillende breinen met vele verschillende hersenpaden leiden tot vele verschillende school- en levenspaden.

Brein en dans

Wist je dat als je alleen al naar dans kijkt, je hersenen meedansen? Dat je door naast gehoor zoveel mogelijk andere zintuigen te stimuleren, je meer hersenpaden actief houdt?